Var med oss i bön

Gideoniternas arbete har alltsedan det startade varit buret av bön. Under dygnets alla timmar pågår bön för bibelutdelningen genom medlemmar och gideonitvänner världen över. Var med oss i förbönen för arbetet! 

  • Be att varje utdelat exemplar av Bibeln blir läst och till välsignelse för mottagaren.
  • Be att många kommer till tro på Jesus Kristus genom läsningen.
  • Be om öppna dörrar på hotell, sjukhus, skolor och alla andra platser där vi delar ut och placerar Guds Ord.
  • Be att Herren förser oss med de medel vi behöver för att trycka fler Biblar för arbetet.