Om oss

  • Gideoniterna | Rom 10:9
    ”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” Rom 10:9

Vilka är Gideoniterna?

Gideoniterna är den svenska grenen av The Gideons International, vilken är en global kristen missionsorganisation med medlemmar från alla evangeliska kyrkor och samfund. 

Allt började 1899

The Gideons International bildades i USA 1899 av tre resande affärsmän och nio år senare började man placera Biblar på hotell i liten skala. Arbetet har sedan dess vuxit och etablerats i allt fler länder i världen och omfattar idag omkring 270 000 medlemmar i 200 länder och områden. Bibelutdelningen idag är omfattande och många miljoner människor nås varje år av ett utdelat Nya Testamente. Över 2,3 miljarder Biblar och Nya Testamenten har hittills delats ut genom The Gideons International.

Gideon_International_old_picture
Gideoniterna bildades 1899

Den svenska organisationen

I Sverige bildades Resande Köpmäns Kristliga Förening 1918 efter förebild från The Gideons International. Så småningom inleddes ett samarbete och 1974 uppgick den svenska föreningen i The Gideons International. Det svenska nationsförbundet bröt 2018 med The Gideons International, bytte namn och ändrade arbetssätt och är sedan dess inte längre en del av gideonitrörelsen.  

Omstart i Sverige

The Gideons International återupptog 2019 arbetet i Sverige och har idag ett etablerat arbete i vårt land, och arbetet med utdelning av Biblar fortsätter som tidigare. Gideoniterna i Sverige har genom The Gideons International exklusiv rätt att använda namnet Gideoniterna. 

Bibelutdelning sker endast genom lokala gideonitgrupper i Sverige och internationellt. De svenska Gideoniterna ingår närmast i ett nätverk med The Gideons Internationals arbete i ett tjugotal länder i Europa.

Gideoniternas uppdrag

Gideoniternas arbete grundar sig i Jesu missionsbefallning i Matteus 28:18–20:                                            

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!”  

Gideoniterna arbetar målmedvetet för att söka fullfölja missionsbefallningen genom sitt personliga vittnesbörd och genom att dela ut och placera Biblar eller Nya Testamenten på särskilt utvalda platser. 

Alla Biblar överlämnas personligt av en Gideonit direkt till mottagaren och utdelningen sker helt gratis.  Kostnaderna för bibeltryckningen täcks av frivilliga gåvor, dels från lokala kyrkor och dels från Gideoniterna själva.

Utdelningsplatser

Bibelutdelningen är riktad mot särskilda utdelningsplatser och sker planerat och återkommande.

Nya Testamenten placeras på hotell, sjukhus och vårdinrättningar. Nya Testamenten i fickformat delas ut till skolelever och studenter vid universitet och högskolor, personal inom vård och omsorg, intagna på fängelser och häkten samt personal inom polis, militär och räddningstjänst.

Gideonitgruppen

Allt arbete med bibelutdelning sker genom medlemmars gemensamma frivilliga insatser. Den lokala gruppen är en arbetsgemenskap som möts regelbundet för att planera och förbereda arbetet med bibelutdelning. Där möts män och kvinnor till god kristen gemenskap, till gemensam tjänst och för att inspireras i uppgiften att dela sitt personliga vittnesbörd och sprida Guds Ord.  

Gideoniter besöker regelbundet kyrkor i gruppens närområde för att informera om arbetet och dela erfarenheter från bibelspridningen.

The Gideons International